PROGRAMA

Benvida e Benvido á Creative Jam do Campus Terra da USC en Lugo, precisamos que participes no futuro da nosa provincia polo que necesitamos que cantos máis mozos e mozas queirades e podades participedes con nós neste evento de creación de ideas. O kit de benvida daráche unha práctica referencia para todo o que farás durante este evento.

 

Unha Creative Jam é un evento que xunta a xente nova, socios, axencias e tomadores de decisións para facilitar a oportunidade de «ser creativos» e construír prototipos para abordar problemas sociais a través de talleres e un hackathon. En cada Creative Jam, hai unha serie de temáticas a abordar. As ideas, servizos e produtos que creas deberían ligarse ao tema do evento. Para esta seleccionamos unha temática que nos preocupa moito que está relacionada co futuro do Rural de Lugo.

IMAXINA O FUTURO DO RURAL: REINVENTA O RURAL//

REINVENTA O RURAL! Usa o deseño, o pensamento creativo e a tecnoloxía para construír novas ideas, produtos ou servizos para o teu xeito de vivir, para os espazos rurais do futuro… Queremos que penses en deseñar novos lugares para xogar, vivir, traballar, mercar, comer e ser, así como o xeito de moverse por estes espazos, experimentar e interactuar con eles.

 

Ao longo do evento estarán a disposición varios expertos para que poidas entender mellor o tema e configurar a túa idea creativa para o futuro.

Temáticas

Visibilizar e impulsar a situación da muller rural é o obxectivo deste topic e destacar o papel que están a desenvolver as mulleres emprendedoras para afianzar o desenvolvemento económico e o mantemento da poboación no rural; pero,… podemos axudar máis?

A seguridade alimentaria nas producións gandeiras debemos entendela como un conxunto de accións nas que operadores e establecementos, concretamente de ganderías, fabricas de pensos, almacéns, transportistas, medicamentos veterinarios,  subprodutos animais, etc, e administracións, por medio dos autocontrois os primeiros e mediante o rexistro, autorización de actividades e establecementos e o control oficial, as segundas, garanten que as producións animais son sas, seguras para o consumidor; pero esto estáse a facer así?

Pensamos que que polo menos unha vez saíches a unha ruta polo campo e te atopas con algún lixo e/ou lixo dun ser humano: cabichas de cigarros, latas de refresco e mesmo restos de comida.

É bastante desagradable atopar restos e lixo de calquera tipo, e sobre todo se non o xeraches porque non sabes exactamente o que é. Porén, o problema non só radica en ‘non tirar lixo para que non o atope outra persoa’, senón que hai que evitar botar lixo para coidar o rural, o planeta e contribuír na medida do posible a mellorar o medio ambiente, a natureza e o medio ambiente. Pero podemos dar máis opcións? Podemos aprender do rural?

O desenvolvemento local consiste nunha estratexia dirixida a mellorar a calidade de vida e o benestar das comunidades nas que se implantan. Trátase dunha estratexia multidimensional, xa que afecta e ten en conta unha ampla diversidade de elementos sociais, económicos e ambientais. O obxectivo do desenvolvemento local é crear un ambiente participativo que reforce as capacidades das institucións locais para implementar intervencións socialmente inclusivas e intensivas en emprego.

Infraestruturas como a rede de abastecemento de auga, sumidoiros, electricidade, estradas, transporte público ou telecomunicacións deben ser unha aposta nesta transformación tecnolóxica do mundo rural.

Pode parecer estraño, pero é posible a creación dun medio rural intelixente? As cifras indican que a superpoboación das cidades e a súa explotación económica representan unha tendencia crecente que pon en perigo a loita contra o cambio climático e a nosa propia sustentabilidade. Vivimos nun medio que cada vez nos fai máis conscientes da idea de salvagardar o noso medio ambiente. Pero isto non debe limitarse só ás grandes cidades, senón que tamén debe abarcar as zonas rurais, permitíndolles tamén aproveitar os beneficios da transformación dixital.

A plataforma Galicia Baleira apunta que en 2022, Lugo e Ourense lideran o ranking de perda de habitantes en termos absolutos e porcentuais nos últimos 50 anos. «A nivel nacional, 17 provincias españolas de 7 comunidades autónomas -na súa maioría do norte e interior de España- perderon case un millón de habitantes nos últimos 50 anos, en contraste coa situación doutras 10 provincias -na maioría costeiras- que sufriron o seu aumento da poboación en máis de 10 millóns de persoas”, sinalan nunha carta que veñen de remitir aos presidentes do Goberno, da Xunta, da Fegamp e do delegado do Goberno en Galicia. Deixamos que morrar a vida rural?

«Galicia segue moi ligada ao pasado nas súas festas, na súa gastronomía e na súa literatura. Sendo unha comunidade pouco urbanizada cunha paisaxe exuberante que esperta a imaxinación fai que se manteñan moitos costumes, crenzas e supersticións populares. Porén, hai correntes que achegaron a rexión a Europa e á modernidade, e todo iso convive agora en boa harmonía.»
Creo que teño unha guía de Lonely Planet da nosa terra, pero é así? As novas tendencias culturais están reforzando aínda máis a nosa tradición e introducindo novos camiños de modernización? Que necesitan os novos creativos para que a cultura tradicional chegue aos máis novos?

Para 2025, a UE marcou obxectivos de conectividade que buscan, entre outras cousas, garantir unha cobertura de polo menos 100 Mbps ao 100% da poboación en calquera parte do territorio. E esta implantación é clave para “contribuír ao desenvolvemento dos territorios rurais dun xeito sostible, tanto a nivel económico, social e ambiental, reducindo a fenda dixital, promovendo a formación dixital e favorecendo o desenvolvemento da actividade económica e empresarial a través de arriba”, destaca Alternativas. Fundación no seu informe “A dixitalización da España despoboada”.

O ex-inspector educatioa e investigador Rogeli Santamaría afirma no Informe España 2020 que os centros educativos no rural son “un freo á emigración” e ao despoboamento, ao ofrecer un servizo que “permite establecer familias con fillos e “un maior arraigamento do poboación rural”, freando unha “fuxida ilustrada” ás cidades que “se facilita coa adquisición dun mellor nivel educativo”.
Para Noelia Morales, catedrática de Socioloxía, as escolas do rural «non aturan por si mesmas o despoboamento porque non contrarrestan outros factores, pero o seu peche si contribúe a reforzar o proceso de despoboamento». Porén, lembran que “as novas tecnoloxías e as posibilidades dos centros rurais para acometer innovacións educativas están a dar os seus froitos en casos de centros pioneiros en innovación educativa”.

DÍA 1//

18 de novembro de 2023

DESCUBRE

9:00 – 9:30

REXISTRO E BENVIDA

Na Residencia Universitaria Xesús Bal e Gay – USC (Estrada da Granxa,130 – Lugo)  https://g.co/kgs/Lb57EZ

9:30 – 11:30

PRESENTACIÓN DO EVENTO

 

PRESENTACIÓN DE TEMÁTICAS

 

ICE BREAKER: DESCUBRE O RURAL

Pola mañá, segundo chegues poderás participar nun xogo de colaboración co fin de poder identificar os problemas que temos agora rural. Ao mesmo tempo comezaremos a configurar os equipos para o hackathon, se non tés equipo non te preocupes, farémolos alí.

11:30-13:00

PRESENTACIÓN DE EQUIPOS/MENTORES

 

Este é o momento de que coñezas aos membros do teu equipo. Busques información, crees expectativa sobre o que vas a facer. E vaias esbozando ideas sobre o que vas a facer.

13:00 – 14:00

XANTAR

Xantaremos todos xuntos. 

Será unha oportunidade para contactar con outros creativos e os expertos.

Asegúrate de informar das túas intolerancias alimentarias.

Pola tarde

14:30 – 18:30

WORKSHOPS

Ofrecémosche un abano de posibilidades formativas para que poidas adquirir coñecemento en diferentes áreas.

 

Prioriza a túa elección – Elixe o que che guste – Terás 2 tempos de formación – Poderás elixir 2 formacións en total.

19:00 – 20:30

ACTIVIDADE LÚDICA

MONÓLOGO a cargo de PEPO SUEVOS

22:00 – …

CEA-FESTA no ALBERGUE LUG2

Prepárate ben!!!.

WORKSHOPS

O primeiro día de Creative Jam trata de aprender e explorar, terás a oportunidade de asistir a talleres creativos, empresariais e dixitais. Permitirache aprender novas habilidades clave para o teu futuro e axudarache a crear o teu prototipo tamén no momento.

Para saber que talleres asistirás, consulta a lista de asistencia do taller no punto de información.

IMPORTANTE: 

ALBERGUE LUG2 

O aloxamento será no Albergue Lug2 de Lugo para todos aqueles participantes que veñan fóra da cidade de Lugo.

 

TRASLADOS

A organización axudará a costear os gastos de desprazamento para aquelas personas que veñan de calquera parte de Galicia a Lugo, previa consulta coa organizacion xa que existe un desprazamento mínimo subvencionable, e sempre que se faga en transporte público.

DÍA 2//

19 de novembro de 2023

SOLUCIONA E CREA

9:30 – 13:00

COMEZAMOS

Durante o desafío de Creative Jam, primeiro tiveche que construír o teu equipo (máximo 5 compoñentes), no día anterior e unha vez que estiveche de acordo coa idea que querías traballar, aplicas e desenvolves as túas habilidades dixitais e creativas, a través de abordar cuestións do mundo real. Desafío prototipado de 6 horas contra as 24 horas.

No día de hoxe toca traballar máis no prototipo e logo expoñelo ante o xurado.

OS MENTORES AXUDARÁNCHE

Cada equipo será coordinado por un mentor experimentado ao longo do día. Estarán alí para proporcionar ferramentas e métodos útiles para dar forma á súa idea, traballar no seu prototipo e preparar a súa presentación.

Xa tés clara unha idea e queres compartila cos teus compañeiros/as. Adiante! Para elo terás 5 minutos de exposición tras dos cales deberedes negociar se é válida ou non e se está dentro dun dos retos que nos plantexamos na Creative Jam. E comezamos a traballar nos equipos co noso mentor/a.

ESTO É COUSA DE 5 MINUTOS

Tamén terás que comezar a prepararte para a presentación do proxecto diante do xurado, as presentacións non poden durar máis de cinco minutos. Para estar ben preparado, instamos a un ou dous membros do seu equipo a asistir ao taller de pitching e presentación. Pode dividir o seu equipo para que algúns membros do equipo continúen traballando no proxecto, mentres que outros asisten ao taller con Iria.

Chegou o momento

16:00 – 16:30

PRESENTACIÓN DOS PROTOTIPOS

Ao rematar o evento, lanzarás o teu proxecto diante dun xurado profesional.  

16:30 – 17:00

EQUIPO GAÑADOR

De seguido proclamaráse o equipo gañador e faráse a entrega de premios e certificados.

PREMIOS

Elexiránse tres prototipos gañadores entre os que se repartirán os seguintes premios (entre outros).

  • Residencia formativa LOF TALENT para todo o equipo.
  • Programa de emprendemento EXPLORER USC.
  • Tablets.
  • Pulseiras intelixentes.

E DESPOIS?

• Mantente en contacto co teu equipo. A túa idea é xenial? Segue traballando nela, configura un grupo de WhatsApp e prepárate para unha experiencia incrible!

Selección do mellor proxecto de Creative Jam para avanzar na fase de incubación a través do programa de incubación da LOF ou dos proxectos EXPLORER ou ARGOS DA USC.

• Programa de talleres, seminarios, residencias, prácticas e outros eventos prácticos en toda a rede de concentradores.

• Acceso a asesoramento, orientación e asesoramento de expertos sobre carreira e progresión futura.

Cuestión técnicas

REDES

Síguenos en redes sociales : @coworkinglug2 @lugopenfactory @AYCH @Atlantic Hubs

Hashtags #lughack #terrahack #terracreativejam

E a túa música preferida AYCH Spotify Playlist

 

 

ALOXAMENTO

Se vés de fóra de Lugo dámosche aloxamento de balde no Albergue Lug2.

Os servizos de aloxamento e mantenza son gratuitos así como a totalidade das formacións.

Este evento é de balde.

ONDE VAI SER A CREATIVE JAM?